Από τα εγκαίνια της έκθεσης: «Eν Είδει Περιστεράς»