Πάσχα

Το Ι.ΤΗ.Π. θα παραμείνει κλειστό τη Μ. Παρασκευή 6/4/2018, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, 8 & 9/4/2018

Καλό Πάσχα

Please note that the Foundation will be closed on Friday 6th, Sunday 8th and Monday 9th April 2018

Happy Easter

Le vendredi 6/4/2018, le dimanche 8/4/2018 & le lundi 9/4/2018, la Fondation restera fermée

Joyeuses Pâques