Από την βραδιά αφιερωμένη στον Ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα