Φωτογραφίες και Βίντεο από την παρουσίαση του εικαστικού προγράμματος του Κ. Franck Bragigand