“ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, Η διδασκαλία του γέροντος Πέτρου”