Παράταση Εκθέσεως Γιάννη Μανιατάκου μέχρι και 11/12

Η Έκθεση του Γιάννη Μανιατάκου θα παραταθεί μέχρι και την Δευτέρα 11/12