Απο την παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Τσακίρη: “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ, Η διδασκαλία του γέροντος Πέτρου”