«Από την Τήνο του Βενετού Δόγη, στην Τήνο της Υψηλής Πύλης»