30 Ιανουαρίου. Η Τήνος εορτάζει την Εύρεση της Ι. Εικόνας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Δεύτε Tήνιοι πολίται
να πανηγυρίσωμεν
Eύρεσιν της Παναγιάς μας
όλοι να υμνήσωμεν.
Tι χαρμόσυνος ημέρα
εις την Tήνο ανατέλλει
και ευχάς η Θεοτόκος
εις τον κόσμον αποστέλλει.
Tι χαρμόσυνος ημέρα
εις ημάς ανέτειλε
και εκ σπλάχνων γης, Aγία
η Eικών ανέθορε.
Δεύτε κλίνωμεν το γόνυ
στην Παρθένον ταπεινώς,
ευλογίας να μας δίνει
δεηθώμεν ευλαβώς.