ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΙΕΡΑΣ ΝΗΣΟΥ ΤΗΝΟΥ 2019-20

Υπεύθυνη Σχολής: Αναστασία Μπαξεβάνη – Εκπαιδευτικός

7ος χρόνος λειτουργίας!

1η συνάντηση: Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, στις 6:30 μ.μ.

Θέμα: «Παιδί και Σχολείο. Αναγνωρίζω – Δρω – Αντιμετωπίζω»

Ομιλήτρια: Αναστασία Κατσούγκρη,

Ειδική Παιδαγωγός – Συγγραφέας, Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών

Παιδί και σχολείο
Αναγνωρίζω – Δρω – Αντιμετωπίζω

 • Η είσοδος του παιδιού στο σχολείο σηματοδοτεί  την έναρξη  μιας νέας πραγματικότητας. Είναι μία νέα εμπειρία για παιδιά και γονείς: Το άγχος του αποχωρισμού, το άγχος των μαθημάτων το άγχος της προόδου … Οι απαιτήσεις στο σχολείο είναι πολλές. Άλλα παιδιά θέλουν περισσότερο χρόνο να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των μαθημάτων. Άλλα παιδιά δυσκολεύονται στα μαθήματα. Άλλα έχουν προβλήματα στις κοινωνικές τους σχέσεις … Η έλλειψη κατανόησης και στήριξης για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη σχολικής φοβίας και σχολικού άγχους.
 • Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί στο μαθησιακό τομέα είναι ένας ακόμα αρχέγονος παράγοντας. Το 8% του μαθητικού πληθυσμού στην Ε.Ε. έχει ειδική αναγνωστική διαταραχή ή δυσλεξία  Δηλαδή πάνω από 25 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση και τη γραφή (European Dyslexia Association – EDA). Στην Ελλάδα έρευνα σε μεγάλο πλήθος σχολείων σε όλη την επικράτεια έδειξε ότι το ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού που παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες κυμαίνεται από 3 % έως 11% ( Μουζάκη – Σιδερίδης 2007).
 • Ορισμός των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται ως δυσκολίες στη μάθηση και χρήση της ομιλίας, της ανάγνωσης, της γραφής, του συλλογισμού ή των μαθηματικών ικανοτήτων. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και είναι δυνατόν να εκδηλώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Αν και οι μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν να εκδηλώνονται μαζί με άλλες μειονεκτικές καταστάσεις (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, σοβαρή συναισθηματική διαταραχή)  ή με επιδράσεις εξωγενών παραγόντων (όπως οι πολιτισμικές διαφορές και η ανεπαρκής ή ακατάλληλη εκπαίδευση), εντούτοις οι μαθησιακές δυσκολίες δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή εξωγενών παραγόντων (Πόρποδας,2003).
 •      Με τις μαθησιακές δυσκολίες είναι δυνατόν  να συνυπάρχουν προβλήματα αυτοελέγχου της συμπεριφοράς κοινωνικής αντίληψης κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τα οποία όμως, από μόνα τους, δε συνιστούν μαθησιακή δυσκολία.

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας και συμπεριφοράς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες

 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • Προβλήματα στις σχέσεις των συνομηλίκων – Κοινωνική αποδοχή
 • Οικογενειακό περιβάλλον χαμηλές προσδοκίες, χαλαρή μορφή επικοινωνίας μεταξύ των μελών, αισθήματα ενοχής.
 • Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολικό πλαίσιο.

Παράγοντες που συντελούν στην μάθηση

Αντίληψη  Προσοχή Μνήμη

      «Ένα άλλο χαρακτηριστικό που παρατηρείται σε  άτομα με   μαθησιακές δυσκολίες είναι η αδυναμία συγκέντρωσης προσοχής.  Η προσοχή είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με την Αντίληψη και συμβάλλει στην αναγνώριση των πληροφοριών άρα βοηθάει και στην διεκπεραίωση της μάθησης.» Κουμπιάς Εμμ 2004

Προσοχή  και  μαθησιακές δυσκολίες

 • «Επιπλέον τα προβλήματα  συγκέντρωσης προσοχής τα οποία αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό των μαθησιακών δυσκολιών συσχετίζονται με χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαμηλή  «κοινωνική δεξιότητα  περισσότερο  με αρνητική στάση για το μαθησιακό έργο  συνεπώς έχουν χαμηλότερες μαθησιακές επιδόσεις» Κουμπιάς Εμμανουήλ 2004

Η λειτουργία της Αντίληψης

 • Στην άμεση αντίληψη τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα από μόνα τους δημιουργούν αντίληψη. Δηλαδή δεν χρειάζεται ανώτερη γνωστική επεξεργασία.
 • Στην έμμεση – κοινωνική κονστρουβιστική αντίληψη το άτομο κατασκευάζει έναν κόσμο με νόημα και σημασία βασιζόμενο στις προηγούμενες γνώσεις του και εμπειρίες, δηλαδή τα προϋπάρχοντα γνωστικά του σχήματα Για να οικοδομηθεί λοιπόν η γνώση πρέπει στο μαθητή να λειτουργούν και οι δύο βασικές αντιληπτικές διεργασίες.
 • Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες δυσκολεύονται έως δεν έχουν   την έμμεση – κοινωνική κονστρουβιστική αντίληψη / κοινωνικός κονστρουκτιβισμός
 • Μνήμη Μικρή χωρητικότητα εργαζόμενης (ενεργής) μνήμης  δεν προλαβαίνει το παιδί  να επεξεργαστεί τις πληροφορίες, φτάνουν μέσω των αισθητηρίων οργάνων του,  οι οποίες μετά από μερικά δευτερόλεπτα χάνονται.

Τα χαρακτηριστικά της επίδοσης στο Σχολείο

Δυσκολίες

 • Στα Γλωσσικά Μαθήματα
 • στα Μαθηματικά
 • στην κινητικότητα
 • Στην κατανόηση κειμένου
 • Στην Ανάγνωση.

Στην ορθογραφημένη γραφή

Ψυχολογικές επιπτώσεις

 • Αυξημένο άγχος.
 •  Ματαίωση
 • Μειωμένα κίνητρα
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση, δημιουργούνται Σοβαρά προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις
 •  Δυσκολίες προσαρμογής

Αυτό  έχει ως αντίκτυπο  δυσκολίες και προβλήματα στην οικογένεια και στο κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού

 • «Αν βοηθήσουμε όλους τους μαθητές μας να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους θα έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να επιζήσουμε ως δημοκρατία σε μία εποχή τόσο απαιτητική  από τεχνολογική και κοινωνική σκοπιά» Bruner.

Κατσούγκρη Αναστασία

Η Αναστασία Κατσούγκρη γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτη του Π.Τ.Δ.Ε. Αθήνας και Υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών. Πτυχιούχος Ειδικής Αγωγής-ΕΚΠΑ, με εξειδίκευση στα άτομα με κινητική αναπηρία. Έχει Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες – Πανεπιστήμιο Πατρών και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» ΤΕΑΠΗ Αθήνας. Είναι μέλος της επιστημονικής και ερευνητικής ομάδας στάθμισης εργαλείων ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Υπεύθυνη Ειδικής Αγωγής στην Περιφερειακή Δ/νση Αθήνας από τον Ιούνιο 2010 έως τον Σεπτέμβριο 2011. Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας και της Ομάδας Έργου του ΙΕΠ με τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την Ένταξη και Συμπερίληψη στην Εκπαίδευση των Μαθητών με Αναπηρία ή και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». Στο πλαίσιο του παραπάνω έργου ΕΠΕΑΕΚ συνέγραψε για λογαριασμό του ΙΕΠ «Οδηγό Εξατομικευμένου Προγράμματος για μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» & «Οδηγό Εξατομικευμένου Προγράμματος για παιδιά με Αυτισμό». Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις της σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια. Είναι επιμορφώτρια στα Πεκ. Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Διηνεκές» το βιβλίο της με τίτλο «ΜΜΕ και Αναπηρία, Κοινωνικές Προκαταλήψεις και Στερεότυπα» και το παραμύθι με τίτλο «Ο Οδυσσέας και η Καλυψώ ταξιδεύουν στον Χρόνο». Τυπωμένο σε Braille από το ΚΕΑΤ για τυφλά παιδιά. Από το 2011 έως σήμερα είναι Διευθύντρια στο Δημοτικό Σχολείο Συκαμίνου.