Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2023 το ΙΤΗΠ παραμένει κλειστό.

Την Κυριακή 22 Οκτωβρίου το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού θα παραμείνει κλειστό.

On Sunday, October 22, the Cultural Foundation of Tinos will remain closed.

Le dimanche 22 octobre, la Fondation Culturelle de Tinos restera fermée.