Παρουσίαση βιβλίου

Γ. Στουρνάρα: “Παμμήτειρα Γαία” Δευτέρα 21/8/2017 ΩΡΑ 08:00 μ.μ.

Το βιβλίο του Γ. Στουρνάρα είναι ένα ταξίδι στη Φύση, στη Γνώση και στη Σοφία, που επιβεβαιώνει έναν ορφικό ύμνο για την Παμμήτειρα Θεά, την Παμμήτειρα Γαία, ύμνο που παρατίθεται ως τελευταία μαρτυρία για τα διαλαμβανόμενα στο βιβλίο, αλλά και για την αρχαιοελληνική σκέψη, γνώση και φιλοσοφία.

«Ω Φύσι, παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μήτερ, ουρανία, πρέσβειρα, πολύκτιστε δαίμον, άνασσα, πανδαμάτωρ, αδάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής, παντοκράτειρα… Πάντων μεν συ πατήρ, μήτηρ, τροφός ηδέ τιθηνός, ωκυλόχεια, μάκαιρα, πολύσπορος… Πάντα σοι εισί τα πάντα. Συ γαρ μόνη τάδε τεύχεις. Αλλά, θεά, λίτομαί σε συν ευόλβοισιν εν ώραις ειρήνην υγίειαν άγειν, αύξησιν απάντων…».

«…O υπογράφων θεωρεί ότι το Σύγγραμμα αυτό είναι το επιστημοφιλοσοφικό απόσταγμα της μακράς πορείας του Γιώργου Στουρνάρα, συνιστά μια πραγματική συμβολή στην ελληνική βιβλιογραφία και ελπίζει ότι θα βρει στον επιστημονικό, και όχι μόνο, κόσμο την απήχηση που πραγματικά αξίζει. Συγκέντρωσε συστηματικά, αξιολόγησε με προβληματισμό και παρουσίασε με άψογο συνειρμό και λογική τις κυριότερες απόψεις για την εξέλιξη και το μέλλον της Γης και το ρόλο του νερού στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος για την αρχέγονη Ζωή και την εξέλιξή της στις σημερινές μορφές.»
Γεώργιος Σούλιος
Oμότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

«…O καθηγητής Γεώργιος Στουρνάρας, συμβάλλει στο θαύμα αυτό
με την συγγραφή αυτού του βιβλίου, που καλύπτει όλη την γεωλογική ιστορία της Γης από την γέννηση του ηλιακού συστήματος και το χάος ενός πρωταρχικού νέφους. Μας διδάσκει, επίσης, με κατανοητό τρόπο, που απευθύνεται και στο ευρύ κοινό, ποιος είναι ο ρόλος του νερού στη γέννηση και διαμόρφωση του πλανήτη μας, πώς το νερό κάνει τη Γη ένα ζωντανό οργανισμό μέρος του οποίου είμαστε και εμείς».
Ξενοφών Διον. Μουσάς
Αστρονόμος, αφυπηρετήσας
Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος
Πανεπιστημίου Αθηνών

«…Το νέο βιβλίο του Καθηγητή Γεωργίου Στουρνάρα αποτελεί μια ευχάριστη έκπληξη στην ελληνική βιβλιογραφία, στο χώρο των γεωεπιστημών, αφού κινείται σε ένα ευρύτερο επιστημονικό, κοινωνιολογικό και φιλοσοφικό πλαίσιο. Αποτελεί πραγματικά μια νέα, πρωτοποριακή, ολιστική και συναρπαστική διαδρομή για την ενότητα και συνεχή εξέλιξη αυτού του καταπληκτικού πλανήτη μας, μέσα από τα πολλά και ενδιαφέροντα δαιδαλώδη μονοπάτια της επιστήμης και της φιλοσοφίας. Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε κάθε προβληματισμένο ενεργό πολίτη αυτής της χώρας».
Σπύρος Παυλίδης
Καθηγητής Γεωλογίας Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης