Παράταση εκθέσεως “Eν Είδει Περιστεράς” έως την 04 Ιουνίου