Ημερήσια αρχεία: 28/06/18


Εγκαίνια: Παρασκευή 6 Ιουλίου, ώρα: 20.00 διάρκεια έκθεσης: 07/07/2018 – 13/08/2018 Η εικαστική αυτή πρόταση άρχισε να υλοποιείται στα μέσα της δεκαετίας του ’90. Βασικό ρόλο σε αυτή τη δουλειά έχει το μάρμαρο που με τη μορφολογία του όγκου και τη μοριακή δομή του συντελεί τα μέγιστα στον τελικό καθορισμό […]

Έκθεση Θοδωρή Ποκαμισά: ΓΛΥΠΤΙΚΕΣ ΦΟΡΜΕΣ