ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ, ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Σελίδα 1 από 1 συνολικά αποτελέσματα
 • Tinos Quarry Platform 2017: Εγκαίνια / Opening

  TINOS QUARRY PLATFORM 2017

  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΤΗΝΟΣ 2017

   

  Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών του Tinos Quarry Platform σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, παρουσιάζει την ομαδική έκθεση Reassembly.

  Εγκαίνια: Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 στις 20:00

  Εκθεσιακός χώρος:  Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Χώρα Τήνου

  Διάρκεια έκθεσης:  05.07.17 - 31.10.17

  Ώρες λειτουργίας:  Δε - Πεμ  9:00 - 15:00,  Παρ -  Σα  10:30 - 14:00 και 19:00 - 21:00

   

  Tinos Quarry Platform 2017

  International Resident Artists Program

  The Tinos Quarry Platform presents the exhibition Reassembly, in partnership with the Cultural Foundation of Tinos.

  Opening: Wednesday 5th July 2017 at 20:00

  Venue: Cultural Foundation of Tinos in Hora, Tinos, Greece

  Exhibition Duration: 05.07.17 - 31.10.17

  Opening hours: Monday-Thursday 9 a.m. to 3 p.m. - Saturday 10:30 a.m. to 2 p.m. and 7 to 9 p.m.

   

  Χορηγοί / Sponsors: Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού / Cultural Foundation of Tinos, ΝΕΟΝ

   

  Reassembly

  The free movement of bodies and objects once considered critical for the smooth functioning of contemporary art now appears increasingly uncertain in an era marked by new forms of nationalism, xenophobia, and economic isolationism. Indeed, many artists working in this environment have found it difficult or impossible to cross once unquestionably open borders, or to ship works to and from exhibitions held across a requisitely international stage. Responding to this crisis, Reassembly brings the work of artists from four continents to the Greek island of Tinos through a collaboration between artist, composer, and theorist G Douglas Barrett, artist Petros Touloudis, the Tinos Quarry Platform, and the Cultural Foundation of Tinos.

  The artists included in this exhibition incorporate themes of trans-nationalism and globality in works made through a variety of digitally portable media (video, photography, sound, text) and through practices of scoring, notating, and scripting that formally relate to the musical score.

  Deracinated from music, the score nevertheless suggests, in this instance, an ability to cross spatial and temporal boundaries through its virtual or immaterial status. Other precedents for these intermedial scripts and instructions can be found in the event scoresthat emerged alongside conceptual art and the dematerializedpractices of the 1960s and 70s. Here these forms point not only to a formal fluidity between media, but also broadly reflect a contemporary state of hyper-connected global isolation.

   Η ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και των αντικειμένων, που κάποτε θεωρούνταν κρίσιμες για την ομαλή λειτουργία της σύγχρονης τέχνης, εμφανίζεται τώρα όλο και πιο αβέβαιη σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από νέες μορφές εθνικισμού, ξενοφοβίας και οικονομικής απομόνωσης. Πράγματι, πολλοί καλλιτέχνες που εργάζονται σε αυτό το περιβάλλον είναι δύσκολο ή και αδύνατο να διασχίσουν τα άλλοτε αδιαμφισβήτητα ανοικτά σύνορα, ή να μεταφέρουν έργα τους προς και από εκθέσεις που πραγματοποιούνται σε μια διεθνή σκηνή, όπου ο διεθνισμός είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Απαντώντας σε αυτή την κρίση, η έκθεση Reassembly, φέρνει το έργο καλλιτεχνών από τέσσερις ηπείρους στο ελληνικό νησί της Τήνου μέσα από μια συνεργασία μεταξύ του καλλιτέχνη, συνθέτη και θεωρητικού G Douglas Barrett, του καλλιτέχνη Πέτρου Τουλούδη, της πλατφόρμας σύγχρονης τέχνης Tinos Quarry Platform, και του Ίδρυματος Τηνιακού Πολιτισμού.

  Οι καλλιτέχνες που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ενσωματώνουν θέματα διεθνικότητας και παγκοσμιότητας στα έργα, τα οποία δημιουργούνται μέσα από μια ποικιλία ψηφιακών φορητών μέσων (βίντεο, φωτογραφίας, ήχου, κείμενου) και μέσω πρακτικών του «scoring», «notating» και «scripting» που σχετίζονται επίσημα με την μουσική παρτιτούρα. Αποκομμένη από τη μουσική, η παρτιτούρα επισημαίνει σε αυτή την περίπτωση, μια ικανότητα να διασχίσει τα χωρικά και χρονικά σύνορα μέσω της εικονικής ή άυλης κατάστασής της. Προηγούμενα υποδείγματα με αυτούς τους διαλόγους διαμεσολάβησης και οδηγιών μπορούν να βρεθούν στα «events scores» που προέκυψαν παράλληλα με την εννοιολογική τέχνη και τις «dematerialized» πρακτικές, της δεκαετίας του 1960 και του '70. Τα έργα αυτά επισημαίνουν, όχι μόνο την ρευστότητα της φόρμας μεταξύ των μέσων, αλλά αντανακλούν επίσης σε μεγάλο βαθμό τη σύγχρονη κατάσταση μιας «hyper-connected» παγκόσμιας απομόνωσης.

  Artists:

  Adel Abidin, G Douglas Barrett, Sari Carel, Emma Dusong, Francesco Gagliardi, Γιώργος Κουμεντάκης, Alyssa Moxley, Melody Nixon, Ντόρα Οικονόμου, Λένα Πλάτωνος, Tao G. Verhovec Sambolec, Raphael Sbrzesny, Πέτρος Τουλούδης, Samson Young, Hong-Kai Wang.

  Καλλιτέχνες:

  Adel Abidin, G Douglas Barrett, Sari Carel, Emma Dousong, Francesco Gagliardi, Γιώργος Κουμεντάκης, Alyssa Moxley, Melody Nixon, Ντόρα Οικονόμου, Λένα Πλάτωνος, Tao G. Verhovec Sambolec, Raphael Sbrzesny, Πέτρος Τουλούδης, Samson Young, Hong-Kai Wang.

  Το Tinos Quarry Platform είναι μια ανεξάρτητη πλατφόρμα σύγχρονης τέχνης με ένα πρόγραμμα φιλοξενίας διεθνών καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στο νησί της Τήνου. Η συνθήκη της συνέργειας, σε συνδυασμό με την επίδραση του τοπίου, βοηθάει στη δημιουργία και στην ανάπτυξη απαραίτητων δικτύων μεταξύ καλλιτεχνών, θεωρητικών και του κοινού, ανοίγοντας προς ένα χώρο μιας πιο διευρυμένης κοινότητας.

  • tqp2017_poster_gr_web
   tqp2017_poster_gr_web

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού - Συνεδριακό, εκθεσιακό, ερευνητικό κέντρο.
84 200, Τήνος, Κυκλάδες
Τηλέφωνο : 22830 24742-3, 29070, Τηλεομοιότυπο : 22830 29133-4
Ηλεκτρονική διεύθυνση : info@itip.gr, itip@thn.forthnet.gr