ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΝΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

«Η Αφύπνιση, Τήνιοι καλλιτέχνες στη μετάβαση από το λαϊκό στο λόγιο»

29 Απριλίου - 10 Ιουλίου 2006

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ

Το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού έχοντας ήδη παρουσιάσει σε μονογραφικές εκθέσεις τους τρεις βασικούς πυλώνες της έντεχνης Τηνιακής δημιουργίας, δηλαδή τον Νικόλαο Γύζη (1842-1901), Νικηφόρο Λύτρα (1832-1904) και Γιαννούλη Χαλεπά (1851-1938), επιχειρεί τώρα μια πιο σύνθετη προσέγγιση της Τηνιακής καλλιτεχνικής παραγωγής με την έκθεση: «Η Αφύπνιση, Τήνιοι καλλιτέχνες στη μετάβαση από το λαϊκό στο λόγιο», στην οποία ο κ. Μάνος Στεφανίδης και η συνεργάτιδά του κ. Δώρα Φωτοπούλου, παρουσιάζουν τους γενάρχες της τέχνης στην μετεπαναστατική Ελλάδα, αλλά και τους συνεχιστές τους, τους μεγάλους γλύπτες και τους ζωγράφους, οι οποίοι μέσα στη διαδοχή των γενεών συγκρότησαν ένα έργο υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου. Εκτίθενται ακόμη έργα των ζωγράφων Περικλή (1888-1940) και Νικολάου (1883-1927) Λύτρα, Εμμανουήλ Λαμπάκη (1859-1909) και των γλυπτών Δημητρίου Φιλιππότη (1839-1919), Γεωργίου (1830-1889) και Λαζάρου (1831-1909) Φυτάλη, Γεώργιου Βιτάλη (1838-1901) και Λαζάρου Σώχου (1862-1911). Παρουσιάζεται επίσης η ολοκλήρωση των άλλων εικαστικών δημιουργών, ο φωτογράφος Πέτρος Μωραΐτης (1832-π. 1888), ο ξυλογλύπτης Ιωάννης Πλατύς (1859-1909), ο Φραγκίσκος Δεσίπρης (1808-1888), πρωτεϊκή φιγούρα που συνδυάζει τη χαρακτική, την αγιογραφία και τη φωτογραφία, και τέλος οι αδελφοί Κολιού, Βασίλειος και Νικόλαος, που από την Θεσπρωτία ήρθαν στην Τήνο την αγάπησαν και την φωτογράφησαν με λυρική ευαισθησία και εμπνευσμένο σεβασμό. Το λαϊκό υπόβαθρο της τέχνης των μεγάλων αυτών δημιουργών προβάλλεται μέσα από την παρουσίαση λιθανάγλυφων φεγγιτών ανωνύμων καλλιτεχνών.

Με την έκθεση «Η Αφύπνιση», γίνεται μια προσπάθεια συνθετικής ερμηνείας των καλλιτεχνικών δεδομένων, αλλά και μια γόνιμη σύνδεση του λαϊκού με το λόγιο, με τις ποικίλες νεοκλασικές τάσεις του 19ου αιώνα. Η έκθεση αυτή καλύπτει τις υψηλές προδιαγραφές που έχει θέσει το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και συμβάλλει, στο μέτρο του δυνατού, στην κατανόηση μιας εποχής που παρουσιάζεται στα μάτια του σημερινού θεατή ιδανική, όχι λόγω της μακρινής απόστασης από την εποχή μας, αλλά λόγω των συνθηκών που επικρατούσαν, συνθήκες οι οποίες συνδύαζαν την αθωότητα της μετεπαναστατικής περιόδου με την εγρήγορση για κάθε τι το καινούριο.

Την έκθεση συνοδεύει επιστημονικός κατάλογος, πλούσια εικονογραφημένος
(έκδοση του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού, Αθήνα 2006).

 

[Φωτογραφίες από την Έκθεση]


Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού Ηλεκτρονική διεύθυνση : info@itip.gr, itip@thn.forthnet.gr