Ημερήσια αρχεία: 21/05/19


Στην έκθεση passages / περάσματα η Glenn ξανα-αφηγείται παλιές ιστορίες με σκοπό να διερευνήσει νέες δυνατότητες καθιστώντας «ορατούς» (και πιθανόν συναφείς) στους καιρούς μας τους αρχαίους θεούς και τις ενέργειές τους, μέσα από μια σειρά ζωγραφικών και δημιουργικών «αλληγοριών» που αμφιταλαντεύονται μεταξύ παρελθόντος και παρόντος.

passages / περάσματα